TÖNK

TÖNK

Tanulói Önkormányzat TÖNK

A röviden csak TÖNK-nek hívott önkormányzat rendszeres ülésein a diákokat érintő
kérdéseket, valamint a szabadidős programok szervezési tennivalóit beszélik meg a küldöttek.
Vezetőjük részt vesz a kollégium vezetőségi értekezletein, a nevelőtestület azon
megbeszélésein, amelyek a tanulók életét közvetlenül érintik.
Az elmúlt tanévekben nagyon jól sikerült az együttműködés a TÖNK-ös fiatalok és a kollégák
között, számos kollégiumi program szervezésébe és lebonyolításába segítettek be. Az idei év
célkitűzése is ez. Év eleji feladat, hogy a lakócsoportoknak ismét lehetőséget kell biztosítani,
hogy maguk közül képviselőt válasszanak, akik az érdekeiket képviselik, valamint a
javaslataikat, észrevételeiket közvetítik. Szeptember hónapban a kollégium házirendjének az
átbeszélése a téma, hiszen ekkor kerül feldolgozásra a lakócsoporton belül is. A csoportoknak
ebben a hónapban van lehetősége észrevételeket és javaslatokat tenni a TÖNK számára.
Az év következő hónapjaiban a TÖNK többségében a kollégium programjainak
szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Pl: Deák-hét,Mikulás, Karácsony, Farsang,
ballagás, vetélkedők, közgyűlés, év végi jutalmazások stb.
A Tönk munkájában alkalmanként részt vesz a szociálpedagógus is, aki különböző
tréningeket szervez a számukra.