Tanáraink

Tanáraink

Harangozóné Hungler Hilda
MEGBÍZOTT IGAZGATÓ
e-mail: hilda.hungler@gmail.com

1979 óta vagyok a pedagógus pályán, de még mindig nagyon szeretem ezt a munkát. El sem tudnám képzelni az életem fiatalok, diákok, gyerekek nélkül. Matematika-orosz szakos tanár vagyok. Életem során szerencsém volt, mert többnyire gyermekközpontú iskolákban dolgozhattam. 2005 óta dolgozom ebben a kollégiumban. Itt nagyon összetett feladatot kell kollégáimmal megoldanunk, segíteni a diákoknak a tanulásban, mintát mutatni szabadidejük értékes eltöltésében, segíteni szociális problémáikban, szerintünk helyes életvitel mutatásban.

Mottóm: „Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük.”

Wenczel Zsuzsanna
MEGBÍZOTT IGAZGATÓHELYETTES, NEVELŐTANÁR,
FEJLESZTŐPEDAGÓGUS
e-mail: wzsuzsanna@deak-koll.sulinet.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakán szereztem diplomát 2010-ben, majd tanulmányaimat neveléstudományi mesterképzésen folytattam, intézményfejlesztő szakirányon. 2016-ban fejlesztőpedagógus végzettséget szereztem. 2010 óta dolgozom a kollégiumban, jelenleg középiskolás lánycsoporttal,a nevelőtanári munkaközösség vezetőjeként, illetve fejlesztőpedagógusként.

A kollégiumi munkát változatos és kihívásokkal teli hivatásnak tartom, hiszen mindig új tanulókkal, helyzetekkel, feladatokkal találkozunk, és szükség van arra, hogy a diákok személyiségét minél jobban megismerjük.

Szakmai érdeklődés: az IKT-eszközök oktatásban/nevelésben való felhasználhatósága, az OKJ-s tanulók integrálásának pedagógiai kérdései, sajátos nevelési igényű tanulókfejlesztése és tehetséggondozása, drámapedagógia, szervezetfejlesztés

Hobbijaim: zene, olvasás, fotózás, utazás

Busku Zoltán
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ, NEVELŐTANÁR
e-mail: buskuz@deak-koll.sulinet.hu

2002-ben végeztem Egerben az Esterházy Károly Főiskola történelem szakán. A tanári diplomám megszerzése óta dolgozom a kollégiumban. Kezdetben általános tagozatú diákokkal dolgoztam, mára viszont már sajátos nevelésű igényű gyerekek is tagjai a csoportomnak. A kollégium sport életében igyekszem hasznosítani tapasztalataimat, foci, ping-pong és póker szakkört szervezek a tanulók számára.

A kollégium Fegyelmi Bizottságának vagyok a vezetője.

Csehák Mirella
NEVELŐTANÁR
e-mail:@deak-koll.sulinet.hu

2016-ban végeztem az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A kollégium az első munkahelyem, 2016 óta dolgozom ebben a közösségben, jelenleg középiskolás és OKJ-s képzésben tanuló lánycsoporttal. Munkámban kiemelt helyet foglal el az élménypedagógia, amely kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy megmutassam, hogyan alkalmazható a játék céljaink eléréséhez, legyen az motiválás, ráhangolódás, együttműködés vagy az érzelmek, kudarc, győzelem, sikerélmény megélése. A kollégium sportéletében igyekszem aktívan részt venni, röplabda és kézilabda szakkört vezetek, emellett a női edzőterem kialakítását tervezem.

Debreczeny György
KÖNYVTÁROS
e-mail: dgyorgy@deak-koll.sulinet.hu

1958-ban születtem, Budapesten. 2004 augusztus vége óta dolgozom könyvtárosként a Kollégiumban. AZ ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtár informatika szakán végeztem.

Már gyerekkoromban is szerettem a könyveket, 16 évesen vásároltam az első könyvszekrényemet, hogy legyen hová tenni őket. A könyvek és az olvasás szeretete azóta is kíséri életemet. Dolgoztam már olvasószolgálatnál, könyvterjesztő cégnél, piac- és közvélemény-kutatásokban.

Jenei Kornél
NEVELŐTANÁR
e-mail: jeneik@deak-koll.sulinet.hu

1999-ben végeztem Nyíregyházán biológia-környezetvédelem szakon. 2003 januárjától dolgozom a Deák Ferenc Kollégiumban. Angolból felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, így ebből korrepetálást tartok minden szinten. Célom, hogy fejlesszem tanulóink nyelvtudását.

Király Krisztián
NEVELŐTANÁR
e-mail: krisztian@deak-koll.sulinet.hu

A PTE-PMMFK szakán szereztem villamosmérnök – mérnöktanár oklevelet, melyet kiegészítettem az EKF-PK család- és gyermekvédő valamint kollégiumi nevelőtanár mesterképzéssel. 2010 óta dolgozom a kollégiumban. Fiú SNI-s csoportoknak vagyok a nevelője. Célom, hogy a kollégiumban eltöltött időben is hasonlóan érezzék magukat a diákok, mintha otthon lennének. Megfelelő életcéljaik legyenek, s sikeres felnőttekké váljanak.

Kovácsné Müller Márta
FEJLESZTŐPEDAGÓGUS
e-mail: @deak-koll.sulinet.hu

Marjai Endre
NEVELŐTANÁR
e-mail: marjaie@deak-koll.sulinet.hu

Már gimnáziumban speciális képzést kaptam Balassagyarmaton a Szántó Kovács János Gimnáziumban. Itt kísérleti jelleggel 4 évig tanultam pedagógiát és pszichológiát. Az oktatás célja pedagógiai asszisztens képzése volt. 1999-ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán pedagógia szakon. Médiapedagógia, gyermek- és ifjúságvédelem specializáción szereztem diplomát. Egy évig dolgoztam az MTV Gyermek – és Ifjúságvédelmi Osztályán az Ernyő műsorban. A Deák Ferenc Kollégiumban 2002-től dolgozom.

2016-ban mesterképzésen elvégeztem az inkluzív nevelés tanára szakát. 2018-ban erre épülő pedagógus szakvizsgát szereztem.

Évekig dislexiás középiskolás csoportom volt. Néhány éve OKJ-s csoport tartozik hozzám.

Szeretem a kihívásokat és a kollégiumi légkört.

Mihály Andrea
FEJLESZTŐPADAGÓGUS
e-mail: mandrea@deak-koll.sulinet.hu

A nevem Mihály Andrea. Fejlesztőpedagógusként dolgozom a kollégiumban 2009 szeptembere óta. A középiskolás korosztály készség- és képességfejlesztését, tanulási nehézségeinek kezelését különösen fontosnak tartom, mivel a hazai fejlesztőpedagógiai gyakorlat leginkább az óvodások és az általános iskolások fejlesztését teszi lehetővé, pedig véleményem szerint igen komoly eredményeket lehet elérni a 14 év fölötti diákokkal is.

Hobbim a zene, szabadidőmben énekelek.


Pásztor Gabriella
NEVELŐTANÁR, TÖNK SEGÍTŐ TANÁR
e-mail: pasztorgabi@deak-koll.sulinet.hu

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán végeztem, ahová 2001-ben nyerten felvételt. Magyar nyelv és irodalom szakon 2006-ban szereztem meg a diplomámat, történelemből pedig 2008-ban. Az egyetem elvégzése után 2 évig, mint kollégiumi nevelőtanár dolgoztam Nyíregyházán egy középiskolai kollégiumban, ahol szakkör keretében dráma órát tartottam. A Deák Ferenc Kollégiumban 2010 szeptemberétől dolgozom.

Hobbi: kirándulás, olvasás


Szabó Fanni
SZOCIÁLPEDAGÓGUS
e-mail: @deak-koll.sulinet.hu

1992 óta dolgozom az ifjúságsegítés területén. A kollégiumi munkát megelőzően főként deviáns, hátrányos helyzetű fiatalokkal és gyermekekkel foglalkoztam. A kollégiumban gyermekvédelmi teendőim mellett egyéni és csoportos segítő munkát végzek, nagy hangsúlyt fektetve az egészségfejlesztés, drogprevenció területeire. Munkám legfontosabb alapelve a személyre szabottság, valamint a partneri, mellérendelt viszony kialakítása a fiatalokkal. Célom a munka során elérni azt, hogy mindenki egyéni erősségeit megtalálva, egészséges életvezetéssel, kellő önismerettel és reális énképpel felvérteződve, felelősen lépjen tovább felnőtt életébe.

Varjasi Sándor
NEVELŐTANÁR
e-mail: vsandor@deak-koll.sulinet.hu

2013-ban végeztem a Debreceni Egyetemen történelem-földrajz szakon. Ugyanezen év szeptemberétől dolgozom a kollégiumban sajátos nevelési igényű fiatalok nevelőtanáraként. Diákjaimmal törekszem a partneri viszony kialakítására. A kollégiumban én tartom a Filmklubot és a Sakk-szakkört. Szakmai érdeklődésem középpontjában elsősorban a számítógépes oktatási megoldások (főként a játékosítás) állnak. Hobbim a zeneírás, koncertekre járás és az olvasás.