Tanáraink

Tanáraink


Busku Zoltán
INTÉZMÉNYVEZETŐ
e-mail: buskuzoltan@gmail.com

2002-ben végeztem Egerben az Eszterházy Károly Főiskola történelem szakán, és azóta dolgozom a kollégiumban. Hosszú időn keresztül középiskolás fiú csoportok nevelőtanára voltam, ahol nagyon sok tapasztalatra és tudásra tettem szert. Ezeket is felhasználva a munkám mellett elvégeztem Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen a pedagógiai értékelés és mérés tanára, majd a kollégiumi nevelőtanár szakot. Később ugyanott szakvizsgáztam is, majd pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen elvégeztem a közoktatási vezető képzést. Az elmúlt években voltam munkaközösség-vezető és intézményvezető-helyettes is, jelenleg pedig a kollégium intézményvezetője vagyok.

A kollégium sport életében aktív szerepet játszok, versenyekre, mérkőzésekre, korcsolyázni kísérem a tanulóinkat illetve ping-pong szakkört szervezek  számukra.

Wenczel Zsuzsanna

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, FEJLESZTŐPEDAGÓGUS
e-mail: zsuzsanna.wenczel@gmail.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakán szereztem diplomát 2010-ben, majd tanulmányaimat neveléstudományi mesterképzésen folytattam, intézményfejlesztő szakirányon. 2016-ban fejlesztőpedagógus végzettséget szereztem. jelenleg a gyógypedagógus államvizsgámra készülök pszichopedagógia szakirányon. 2010 óta dolgozom a kollégiumban.

A kollégiumi munkát változatos és kihívásokkal teli hivatásnak tartom, hiszen mindig új tanulókkal, helyzetekkel, feladatokkal találkozunk, és szükség van arra, hogy a diákok személyiségét minél jobban megismerjük.

Szakmai érdeklődés: sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése és tehetséggondozása, drámapedagógia, társasjátékpedagógia, szervezetfejlesztés

Hobbijaim: zene, olvasás, fotózás, utazás

B. Varga Judit
NEVELŐTANÁR
e-mail:vargaj@deak-koll.edu.hu

A kollégium tanári munkaközösségének „legifjabb” tagja vagyok, 2020. augusztus végétől veszek részt a ránk bízott fiatalokért végzett munkában. Eredetileg történelem-orosz középiskolai tanári és történeti muzeológia bölcsész szakokon végeztem az ELTÉ-n még 1992-ben, és ugyanitt doktoráltam történelemből. Életem nagyobbik részében történész-muzeológusként dolgoztam, ezen belül múzeumpedagógiával foglalkoztam. Jelenleg a hittanár-nevelőtanár szakot végzem levelezőn. A kollégiumban a hétfői, keddi és csütörtöki napokon vagyok megtalálható.

Szabadidőmben egy katolikus közösségben önkénteskedek, szívesen kertészkedek és rengeteget olvasok. Fiammal közös és kitüntetett hobbink a Forma1 követése.

 

Debreczeny György
KÖNYVTÁROS
e-mail: debreczenigy@deak-koll.edu.hu

1958-ban születtem, Budapesten. 2004 augusztus vége óta dolgozom könyvtárosként a Kollégiumban. AZ ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtár informatika szakán végeztem.

Már gyerekkoromban is szerettem a könyveket, 16 évesen vásároltam az első könyvszekrényemet, hogy legyen hová tenni őket. A könyvek és az olvasás szeretete azóta is kíséri életemet. Dolgoztam már olvasószolgálatnál, könyvterjesztő cégnél, piac- és közvélemény-kutatásokban.

Jenei Kornél
NEVELŐTANÁR
e-mail: jeneik@deak-koll.edu.hu

1999-ben végeztem Nyíregyházán biológia-környezetvédelem szakon. 2003 januárjától dolgozom a Deák Ferenc Kollégiumban. 2016-ban szereztem egyetemi diplomát a Dunaújvárosi Egyetemen. Angolból felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, melyből korrepetálást tartok a diákjaink számára. Célom, hogy fejlesszem tanulóink nyelvtudását. Jelenleg OKJ-s fiú tanulók csoportvezetője vagyok.

Király Krisztián
NEVELŐTANÁR, MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ
e-mail: kiralyk@deak-koll.edu.hu

A PTE-PMMFK szakán szereztem villamosmérnök – mérnöktanár oklevelet, melyet kiegészítettem az EKF-PK család- és gyermekvédő valamint kollégiumi nevelőtanár mesterképzéssel. 2010 óta dolgozom a kollégiumban. Fiú SNI-s csoportoknak vagyok a nevelője. Célom, hogy a kollégiumban eltöltött időben is hasonlóan érezzék magukat a diákok, mintha otthon lennének. Megfelelő életcéljaik legyenek és sikeres felnőttekké váljanak.

Kovácsné Müller Márta
GYÓGYPEDAGÓGUS
e-mail: mullerm@deak-koll.edu.hu

2016 októbere óta dolgozom a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban gyógypedagógusként. Feladatom, hogy a tanulásban akadályozott növendékeknek segítséget nyújtsak a házi feladatok elkészítésében, megtanulásában. Továbbá a részképességzavarok korrekciója, reedukációja, érzelmi intelligenciájuk fejlesztése, önálló életre nevelésük családias légkörben. Célom, hogy növendékeim a lehetőségekhez képest a lehető legjobban beilleszkedjenek a társadalomba, és boldogságra képes felnőttként éljék életüket.

Hobbi: olvasás, utazás, filmnézés

Marjai Endre
NEVELŐTANÁR
e-mail: marjaie@deak-koll.edu.hu

Már gimnáziumban speciális képzést kaptam Balassagyarmaton a Szántó Kovács János Gimnáziumban. Itt kísérleti jelleggel 4 évig tanultam pedagógiát és pszichológiát. Az oktatás célja pedagógiai asszisztens képzése volt. 1999-ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán pedagógia szakon. Médiapedagógia, gyermek- és ifjúságvédelem specializáción szereztem diplomát. Egy évig dolgoztam az MTV Gyermek – és Ifjúságvédelmi Osztályán az Ernyő műsorban. A Deák Ferenc Kollégiumban 2002-től dolgozom.

2016-ban mesterképzésen elvégeztem az inkluzív nevelés tanára szakát. 2018-ban erre épülő pedagógus szakvizsgát szereztem.

Évekig dislexiás középiskolás csoportom volt. Néhány éve OKJ-s csoport tartozik hozzám.

Szeretem a kihívásokat és a kollégiumi légkört.

Mihály Andrea
FEJLESZTŐPADAGÓGUS
e-mail: mihalya@deak-koll.edu.hu

A nevem Mihály Andrea. Fejlesztőpedagógusként dolgozom a kollégiumban 2009 szeptembere óta. A középiskolás korosztály készség- és képességfejlesztését, tanulási nehézségeinek kezelését különösen fontosnak tartom, mivel a hazai fejlesztőpedagógiai gyakorlat leginkább az óvodások és az általános iskolások fejlesztését teszi lehetővé, pedig véleményem szerint igen komoly eredményeket lehet elérni a 14 év fölötti diákokkal is.

Hobbim a zene, szabadidőmben énekelek.

Pásztor Gabriella
NEVELŐTANÁR, TÖNK SEGÍTŐ TANÁR
e-mail: pasztorg@deak-koll.edu.hu

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán végeztem, ahová 2001-ben nyerten felvételt. Magyar nyelv és irodalom szakon 2006-ban szereztem meg a diplomámat, történelemből pedig 2008-ban. Az egyetem elvégzése után 2 évig, mint kollégiumi nevelőtanár dolgoztam Nyíregyházán egy középiskolai kollégiumban, ahol szakkör keretében dráma órát tartottam. A Deák Ferenc Kollégiumban 2010 szeptemberétől dolgozom.

Hobbi: kirándulás, olvasás


Szabó Fanni
SZOCIÁLPEDAGÓGUS
e-mail: szabof@deak-koll.edu.hu

1992 óta dolgozom az ifjúságsegítés területén. A kollégiumi munkát megelőzően főként deviáns, hátrányos helyzetű fiatalokkal és gyermekekkel foglalkoztam. A kollégiumban gyermekvédelmi teendőim mellett egyéni és csoportos segítő munkát végzek, nagy hangsúlyt fektetve az egészségfejlesztés, drogprevenció területeire. Munkám legfontosabb alapelve a személyre szabottság, valamint a partneri, mellérendelt viszony kialakítása a fiatalokkal. Célom a munka során elérni azt, hogy mindenki egyéni erősségeit megtalálva, egészséges életvezetéssel, kellő önismerettel és reális énképpel felvérteződve, felelősen lépjen tovább felnőtt életébe.

Varjasi Sándor
NEVELŐTANÁR
e-mail: varjasis@deak-koll.edu.hu

2013-ban végeztem a Debreceni Egyetemen történelem-földrajz szakon. Ugyanezen év szeptemberétől dolgozom a kollégiumban sajátos nevelési igényű fiatalok nevelőtanáraként. Diákjaimmal törekszem a partneri viszony kialakítására. A kollégiumban én tartom a Filmklubot és a Sakk-szakkört. Szakmai érdeklődésem középpontjában elsősorban a számítógépes oktatási megoldások (főként a játékosítás) állnak. Hobbim a zeneírás, koncertekre járás és az olvasás.