Tanáraink

Tanáraink


Busku Zoltán
INTÉZMÉNYVEZETŐ
e-mail: buskuzoltan@gmail.com

2002-ben végeztem Egerben az Eszterházy Károly Főiskola történelem szakán, és azóta dolgozom a kollégiumban. Hosszú időn keresztül középiskolás fiú csoportok nevelőtanára voltam, ahol nagyon sok tapasztalatra és tudásra tettem szert. Ezeket is felhasználva a munkám mellett elvégeztem Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen a pedagógiai értékelés és mérés tanára, majd a kollégiumi nevelőtanár szakot. Később ugyanott szakvizsgáztam is, majd pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen elvégeztem a közoktatási vezető képzést. Az elmúlt években voltam munkaközösség-vezető és intézményvezető-helyettes is, jelenleg pedig a kollégium intézményvezetője vagyok.

A kollégium sport életében aktív szerepet játszok, versenyekre, mérkőzésekre, korcsolyázni kísérem a tanulóinkat illetve ping-pong szakkört szervezek  számukra.

Wenczel Zsuzsanna

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, FEJLESZTŐPEDAGÓGUS
e-mail: zsuzsanna.wenczel@gmail.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógia szakán szereztem diplomát 2010-ben, majd tanulmányaimat neveléstudományi mesterképzésen folytattam, intézményfejlesztő szakirányon. 2016-ban fejlesztőpedagógus végzettséget szereztem. jelenleg a gyógypedagógus államvizsgámra készülök pszichopedagógia szakirányon. 2010 óta dolgozom a kollégiumban.

A kollégiumi munkát változatos és kihívásokkal teli hivatásnak tartom, hiszen mindig új tanulókkal, helyzetekkel, feladatokkal találkozunk, és szükség van arra, hogy a diákok személyiségét minél jobban megismerjük.

Szakmai érdeklődés: sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése és tehetséggondozása, drámapedagógia, társasjátékpedagógia, szervezetfejlesztés

Hobbijaim: zene, olvasás, fotózás, utazás

B. Varga Judit
NEVELŐTANÁR
e-mail:vargaj@deak-koll.edu.hu

A kollégium tanári munkaközösségének „legifjabb” tagja vagyok, 2020. augusztus végétől veszek részt a ránk bízott fiatalokért végzett munkában. Eredetileg történelem-orosz középiskolai tanári és történeti muzeológia bölcsész szakokon végeztem az ELTÉ-n még 1992-ben, és ugyanitt doktoráltam történelemből. Életem nagyobbik részében történész-muzeológusként dolgoztam, ezen belül múzeumpedagógiával foglalkoztam. Jelenleg a hittanár-nevelőtanár szakot végzem levelezőn. A kollégiumban a hétfői, keddi és csütörtöki napokon vagyok megtalálható.

Szabadidőmben egy katolikus közösségben önkénteskedek, szívesen kertészkedek és rengeteget olvasok. Fiammal közös és kitüntetett hobbink a Forma1 követése.

 

Debreczeny György
KÖNYVTÁROS
e-mail: debreczenigy@deak-koll.edu.hu

1958-ban születtem, Budapesten. 2004 augusztus vége óta dolgozom könyvtárosként a Kollégiumban. AZ ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtár informatika szakán végeztem.

Már gyerekkoromban is szerettem a könyveket, 16 évesen vásároltam az első könyvszekrényemet, hogy legyen hová tenni őket. A könyvek és az olvasás szeretete azóta is kíséri életemet. Dolgoztam már olvasószolgálatnál, könyvterjesztő cégnél, piac- és közvélemény-kutatásokban.

Jenei Kornél
NEVELŐTANÁR
e-mail: jeneik@deak-koll.edu.hu

1999-ben végeztem Nyíregyházán biológia-környezetvédelem szakon. 2003 januárjától dolgozom a Deák Ferenc Kollégiumban. 2016-ban szereztem egyetemi diplomát a Dunaújvárosi Egyetemen. Angolból felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, melyből korrepetálást tartok a diákjaink számára. Célom, hogy fejlesszem tanulóink nyelvtudását. Jelenleg OKJ-s fiú tanulók csoportvezetője vagyok.

Király Krisztián
NEVELŐTANÁR, MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ
e-mail: kiralyk@deak-koll.edu.hu

A PTE-PMMFK szakán szereztem villamosmérnök – mérnöktanár oklevelet, melyet kiegészítettem az EKF-PK család- és gyermekvédő valamint kollégiumi nevelőtanár mesterképzéssel. 2010 óta dolgozom a kollégiumban. Fiú SNI-s csoportoknak vagyok a nevelője. Célom, hogy a kollégiumban eltöltött időben is hasonlóan érezzék magukat a diákok, mintha otthon lennének. Megfelelő életcéljaik legyenek, s sikeres felnőttekké váljanak.

Kovácsné Müller Márta
GYÓGYPEDAGÓGUS
e-mail: mullerm@deak-koll.edu.hu

2016 októbere óta dolgozom a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban gyógypedagógusként. Feladatom, hogy a tanulásban akadályozott növendékeknek segítséget nyújtsak a házi feladatok elkészítésében, megtanulásában. Továbbá a részképességzavarok korrekciója, reedukációja, érzelmi intelligenciájuk fejlesztése, önálló életre nevelésük családias légkörben. Célom, hogy növendékeim a lehetőségekhez képest a lehető legjobban beilleszkedjenek a társadalomba, és boldogságra képes felnőttként éljék életüket.

Hobbi: olvasás, utazás, filmnézés

Marjai Endre
NEVELŐTANÁR
e-mail: marjaie@deak-koll.edu.hu

Már gimnáziumban speciális képzést kaptam Balassagyarmaton a Szántó Kovács János Gimnáziumban. Itt kísérleti jelleggel 4 évig tanultam pedagógiát és pszichológiát. Az oktatás célja pedagógiai asszisztens képzése volt. 1999-ben végeztem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán pedagógia szakon. Médiapedagógia, gyermek- és ifjúságvédelem specializáción szereztem diplomát. Egy évig dolgoztam az MTV Gyermek – és Ifjúságvédelmi Osztályán az Ernyő műsorban. A Deák Ferenc Kollégiumban 2002-től dolgozom.

2016-ban mesterképzésen elvégeztem az inkluzív nevelés tanára szakát. 2018-ban erre épülő pedagógus szakvizsgát szereztem.

Évekig dislexiás középiskolás csoportom volt. Néhány éve OKJ-s csoport tartozik hozzám.

Szeretem a kihívásokat és a kollégiumi légkört.

Mezősiné Lesku Piroska

NEVELŐTANÁR
e-mail:

A matematika – rajz szakos tanári diplomámat Nyíregyházán szereztem, melyet kiegészítettem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen matematika mesterképzéssel.
Több mint 30 évet szakiskolai, szakgimnáziumi, technikusi osztályokban tanítottam matematikát, osztályfőnök voltam.

2022 február közepétől dolgozom nevelőtanárként a kollégiumban.
Ha gondja van valamelyik diáknak a matematikával, segítséget nyújtok a tananyag mélyebb megértésében és a házi feladatok elkészítésében. Tartok érettségi felkészítőt, itt begyakoroljuk az összes típusfeladatot az algebrától a geometrián át a trigonometriáig, hogy az érettségin könnyedén menjenek a feladatmegoldások. Megtanuljuk, hogyan lehet használni a függvénytáblázatot legális puskaként, elsajátítjuk a számológép helyes használatát is. Megoldunk sok korábbi érettségi feladatsort is, felhívva a figyelmet a típushibákra.

A tanulás mellett nagyon fontosnak tartom, az itt lévő diákokkal a fokozott törődést, odafigyelést, az önbizalom fejlesztését.

Mihály Andrea
FEJLESZTŐPADAGÓGUS
e-mail: mihalya@deak-koll.edu.hu

A nevem Mihály Andrea. Fejlesztőpedagógusként dolgozom a kollégiumban 2009 szeptembere óta. A középiskolás korosztály készség- és képességfejlesztését, tanulási nehézségeinek kezelését különösen fontosnak tartom, mivel a hazai fejlesztőpedagógiai gyakorlat leginkább az óvodások és az általános iskolások fejlesztését teszi lehetővé, pedig véleményem szerint igen komoly eredményeket lehet elérni a 14 év fölötti diákokkal is.

Hobbim a zene, szabadidőmben énekelek.

Pásztor Gabriella
NEVELŐTANÁR, TÖNK SEGÍTŐ TANÁR
e-mail: pasztorg@deak-koll.edu.hu

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán végeztem, ahová 2001-ben nyerten felvételt. Magyar nyelv és irodalom szakon 2006-ban szereztem meg a diplomámat, történelemből pedig 2008-ban. Az egyetem elvégzése után 2 évig, mint kollégiumi nevelőtanár dolgoztam Nyíregyházán egy középiskolai kollégiumban, ahol szakkör keretében dráma órát tartottam. A Deák Ferenc Kollégiumban 2010 szeptemberétől dolgozom.

Hobbi: kirándulás, olvasás


Szabó Fanni
SZOCIÁLPEDAGÓGUS
e-mail: szabof@deak-koll.edu.hu

1992 óta dolgozom az ifjúságsegítés területén. A kollégiumi munkát megelőzően főként deviáns, hátrányos helyzetű fiatalokkal és gyermekekkel foglalkoztam. A kollégiumban gyermekvédelmi teendőim mellett egyéni és csoportos segítő munkát végzek, nagy hangsúlyt fektetve az egészségfejlesztés, drogprevenció területeire. Munkám legfontosabb alapelve a személyre szabottság, valamint a partneri, mellérendelt viszony kialakítása a fiatalokkal. Célom a munka során elérni azt, hogy mindenki egyéni erősségeit megtalálva, egészséges életvezetéssel, kellő önismerettel és reális énképpel felvérteződve, felelősen lépjen tovább felnőtt életébe.

Varjasi Sándor
NEVELŐTANÁR
e-mail: varjasis@deak-koll.edu.hu

2013-ban végeztem a Debreceni Egyetemen történelem-földrajz szakon. Ugyanezen év szeptemberétől dolgozom a kollégiumban sajátos nevelési igényű fiatalok nevelőtanáraként. Diákjaimmal törekszem a partneri viszony kialakítására. A kollégiumban én tartom a Filmklubot és a Sakk-szakkört. Szakmai érdeklődésem középpontjában elsősorban a számítógépes oktatási megoldások (főként a játékosítás) állnak. Hobbim a zeneírás, koncertekre járás és az olvasás.