Tanulássegítés

Tanulássegítés

   Kollégiumunkban a tanulók a napindító foglalkozás után tanulószobán, úgynevezett szilenciumon vesznek részt. Az azonos évfolyamon tanuló, kis létszámú csoportok órarendjének összeállításakor mindig figyelembe vesszük a tanulók aktuális szükségleteit. Az érettségire készülő diákok számára érettségi-előkészítő csoportot működtetünk. A sajátos nevelési igényű tanulókat az év eleji fejlesztőpedagógiai felmérés után órarend szerint osztjuk be fejlesztő foglalkozásokra. Valamennyi diákkal egyéni fejlesztési tervet készít a lakócsoport nevelőtanára. Félévkor és tanév végén visszatérnek erre, a célok, célkitűzések megvalósulását elemzik.

Tanulóink kollégiumi foglalkozásainak beosztása hétfőtől péntekig:

14.00 – 16.00 szabadidős- és sporttevékenység, egyéni foglalkozások

14.00 – 19.00 fejlesztőpedagógiai tevékenység

14.00 – 21.00 szociálpedagógiai tevékenység

16.00 – 18.45 kötelező szilencium,

19.00 – 21.00 szabadidős- és sporttevékenység