AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Kollégiumunk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére.

Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú munkák közül a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú,
hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a
pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • A Monday Show, mint jógyakorlat:

A tanulók lényeglátásának, kritikus gondolkodásának és önismeretének fejlesztése az online világ és az amögött húzódó pszichológiai, gazdasági és társadalmi folyamatok bemutatásán keresztül, melyben napjaink fiataljai a szabadidejük jelentős részét töltik.

Ember vagy gép? Mesterséges intelligencia – lehetőségek és dilemmák a tanulásban, szakmaválasztásban, munkavégzésben című bemutató foglalkozás, 2023.11.15. 17:00 (Őszi Pedagógiai Napok) – regisztráció ITT

  • A Tanulói Önkormányzat működésének szerepe az otthonos környezet kialakításában és fenntartásában

Demokráciára nevelés, az otthonos környezet és légkör közös megteremtése, közös gondolkodás az intézményben felmerülő problémák diákközpontú megoldási lehetőségeiről.

  • Gyermek- és ifjúságvédelmi munka a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban

A tanulókat körülvevő szakemberek munkájának összehangolása, egységes
alap a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, mint segítő folyamat végzéséhez,
melyet támogató munkaformáink és segédanyagaink: a nevelőtanári konzultáció,
az esetmegbeszélés, az esetkezelési szabályzat és kiegészítő nyomtatványai.

  • Hátránykompenzáció, mint szemléletmód a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogram témaköreinek feldolgozása során

elsősorban, de nem kizárólag a szociálisan, társadalmilag vagy tanulmányi szempontból hátrányos helyzetben lévő tanulók megküzdési-stresszkezelési eszközkészletének bővítése, hozott mintáinak felülvizsgálata és szükség szerint átkeretezése, kommunikációs készségeinek, önismeretének és az önálló
életvezetéshez szükséges képességeinek fejlesztése.

Koordinátor:
Neve: Wenczel Zsuzsanna igazgatóhelyettes
Telefonszám: +36 1 606 7252
Email cím: zsuzsanna.wenczel@gmail.com