Szakköreink

Szakköreink

Intézményünkben törekszünk arra, hogy tanulóink minél színesebb szabadidős tevékenységi
kínálatból választhassanak. Ebben a tanévben az alábbi szakkörök rendszeres működtetését
tervezzük.

Kortárs önsegítő csoport
A kortárs önsegítő csoport jellege, működése és célja az elmúlt években, a kollégiumban élő
fiatalok igényeire reagálva alakult. A csoportot inkább azok a fiatalok veszik igénybe,
akiknek életvezetésében szükséges, hogy heti rendszerességgel részt vehessenek egy olyan
csoportos foglalkozáson, amely segítheti őket a problémáikkal való szembesülésben, azok
feldolgozásában, megoldási lehetőségek keresésében.
Ahol támogató közegre lelhetnek lakócsoporton kívül is, és az intézményi hierarchiától
független, nevelőtanárral, vezetőkkel nem terhelt légkörben oszthatják meg kortársaikkal
gondolataikat. Ilyen értelemben ez tulajdonképpen egy – a kollégium szociálpedagógusa által
– moderált kortárs önsegítő csoport. A csoport működése által a kortárssegítés is megvalósul
az intézményben, indirekt módon, hiszen a csoport tagjai tanulságokat vonhatnak le egymás
történeteiből, és a kortárs csoportból kilépve baráti körükbe viszik annak szemléletmódját,
miszerint: ha problémájuk van, arról beszélgessenek egymással, támogassák egymást,
keressék a megoldásokat.
Ebben a tanévben szeretnénk a csoportot megnyitni olyan tanulók számára is, akik nem
feltétlenül maguk küszködnek valamilyen problémával, hanem érdekli őket a segítő szakma,
esetleg ezen a területen képzelik el a jövőjüket.

Dráma Szakkör

A kollégium dráma szakköre elsősorban egy improvizációs, szituációs játékokra,
feladatokra épülő, fejlesztő jellegű foglalkozás. Az elmúlt tanévekre jellemző volt, hogy a
szakkört elsősorban sajátos nevelési igényű tanulók látogatták, akik életében kiemelten
fontos, hogy az önkifejezés olyan formáit gyakorolhassák, melyben nem érzik magukat
sikertelennek.

A szakkörnek nem közvetlen célja, hogy a tanulókat különböző színdarabok előadására
készítse fel, ettől függetlenül az elmúlt tanévekben többször sikerült a gyerekekkel különféle
produkciókat bemutatni (Mikulás, illetve karácsonyi műsor), ezen kívül a szakkör tagjai a
kollégiumi ünnepeken, megemlékezéseken is aktív szerepet vállaltak. Ezt a gyakorlatot ebben
a tanévben is szeretnénk folytatni.

A dráma szakkör ebben a tanévben is bekapcsolódik a kollégiumi alapprogramban szereplő
„önismeret és pályaorientáció”, valamint az „erkölcsiség, felelősségvállalás” témák
feldolgozásába.
A csoportoknak lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a tanév során végig látogatható legyen
– szervezett formában pl: napindító – a dráma szakkör. Itt önismereti, valamint szerep
játékokon keresztül a gyakorlatban is feldolgozásra kerülnének a témák.

Zenés képek, képes zenék
Kollégiumunk diákjai nagyrészt hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő, diszlexiás,
diszgráfiás, diszkalkúliás gyerekek, továbbá foglalkozunk tanulásban akadályozott és
hiperaktív tanulókkal is. A kötelező fejlesztőpedagógiai terápián kívül hasznosnak tartjuk
folytatni a kreatív művészeti szakkörünket „KÉPES ZENÉK, ZENÉS KÉPEK” címmel.
A zenére történő festés, rajzolás igen alkalmas a tanulási problémákat okozó deficitek
pótlására, a részképesség zavarok korrekciójára, feszültségoldásra, személyiségfejlesztésre. A
kreatív alkotói csoportokon a gyerekek alkotásaik és a közben elhangzó zeneművek átélése
révén indirekt módon mélyíthetik önismeretüket, csiszolhatják képességeiket.
A különféle technikák (akvarell, gouache, grafikai technikák) lehetővé teszik a színek,
formák zenével való összefüggéseinek megjelenítését. Az alkotó folyamat megélésével
finomodnak az érzelemkifejezés, az önkifejezés módjai. A gyerekek újra átélhetik,
feldolgozhatják élményeiket. A hangsúly az alkotás folyamatán van, ami hihetetlen mértékben
képes fejleszteni a sérült részképesség-területeket.
A program fő céljai: kiadni magukból, ami kikívánkozik, elmélyülni a maguk világában, s
mindezt szabadon, kötelező feladatok és instrukciók nélkül.
Pedagógiai szempontok: a tanulók megismerése, megértése, ezáltal segítése, helyzetek
átértékelése. Az embert magával ragadó zenére könnyebb koncentrálni, mint az emberi
hangra. Így fejleszthetjük az auditív figyelmet és észlelést. A zene életre kelti az agy
asszociációs hálózatát is. Emlékek idéződnek fel, érzelmek társulnak a képekhez, hangokhoz.
A foglalkozások integráltan működnek. Nem titkolt cél a tanulók szociális érzékenyítése,
egymás valódi elfogadása. A bensőséges hangulatú foglalkozásokon a tanulók társas
kapcsolatai is mélyülnek, formálódnak.

Sport szakkörök
Az egészséges életmódra való nevelésnek és a rendszeres testmozgásnak kiemelt szerepe
van a középiskolás fiatalok életében. Évek óta törekszünk rá, hogy a diákok minél színesebb
választékkal találkozzanak ezen a téren. A kollégium kínálta lehetőségek jelen pillanatban
inkább az egyéni sportoknak kedveznek, a pincében továbbra is van lehetőség kondizni, pingpongozni.
Ebben a tanévben is nagy segítség, hogy heti egy alkalommal igénybe vehetjük az
Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola tornatermét is, ahol lehetőség lesz, kosárlabda, foci,
röplabda, illetve kézilabda edzések megtartására. A tanévben ismét beindítjuk a sakk szakkört
is, hogy a fizikai erőnlét mellett a szellemi torna is szerepet kapjon a diákok életében.

Filmklub
A filmklub célja, hogy a tanulók olyan filmeket ismerjenek meg, amelyek az esztétikai
élmény mellett valamilyen fontos, emberi, önismereti, társadalmi, szociális kérdéssel
foglalkoznak. A filmvetítést minden alkalommal beszélgetés követi, ahol a diákok közösen
megbeszélik a látottakat, értelmezik a film mondanivalóját, és levonják az esetleges
tanulságokat. A szakkört szeretnénk összekapcsolni a médiatudatosságra nevelés
alapprogrami témájával is.

Főző szakkör
A szakkör célja, hogy a kollégisták elsajátítsák a főzés alapismereteit, és képesek legyenek
arra, hogy egyszerűbb ételeket, süteményeket elkészítsenek. A főzés mellett fontos elem a
közös vásárlás, valamint az ehhez kapcsolódó gazdálkodási ismeretek. A foglalkozás emellett
csapatépítő, együttműködést fejlesztő céllal is indul.

Társasjáték klub
A társasjáték klub legfőbb célja, hogy a játék élménye mellett segítsen erősíteni a tanulók
közötti társas kapcsolatokat, együttműködési készséget. A különböző stratégiai játékok
mellett igyekszünk minél több fejlesztő társasjátékot is beemelni a foglalkozásokba, melyek
közvetett módon, de igen hatékonyan fejlesztik a gyerekek képességeit.